Osłonki białkowe

Osłonki kolagenowe tradycyjne FG, FC

Osłonki do kiełbas surowych FGR, FGL

Osłonki wiankowe FW, FWT FWR, FWTR

Folia kolagenowa FE, FEX

Powrót